Maslahat

Bir işin hayırlı, iyi olmasına vesîle olan şey. Çoğulu, mesâlih'tir. Maslahatın zıddı mefsedet yâni bozukluktur.
İslâm hukûku, maslahatları nazar-ı îtibâra almış, hükümleri bunların üzerine koymuştur.
Bir maslahatın dînen makbûl olabilmesi için şu şartların bulunması lâzımdır:
1- Bir şeyin maslahat olduğu kat'î (kesin) olarak bilinmelidir.