Müdebber

Âzâd olması yâni serbest bırakılıp, hürriyetine kavuşması, efendisinin vefâtına (ölümüne) bağlı kılınan köle. Böyle olan kadına müdebbere denir.
Şunlara zekât verilmesi câiz değildir:
1)Deliye
2)Kâfire
3)Zenginlere
4)Usûl (Baba-dede) ve furûuna (çocuğuna, çocuğunun çocuklarına)
5)Zevcesine (hanımına)
6)Kölesine