Râsih Âlim

Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ve ince mânâlarını, işâretlerini anlayan büyük din âlimi. (Bkz. Ulemâ-i Râsihîn)
Râsih âlimlerin dört hasleti vardır:
1)Allahü teâlâdan korkmak,
2)İnsanlara karşı mütevâzî (alçak gönüllü) olmak,
3)Dünyâya düşkün olmamak,
4)Nefsi ile mücâdele etmek.
(İmâm-ı Mâlik)