Teakkul

Aklı kullanarak, lüzumlu şeyleri öğrenirken, her şeyin haddini, sınırını aşmamak, yâni lüzumlu olanı terk etmemek, lüzûmsuz olanla meşgûl olmamak, bunlarla vakit öldürmemek.

Hikmetten (ilimden) yedi şey meydana gelir:
1)Zekâ
2)Sür'ât-ı selim, yâni ihtiyâc olunca, lâzım olan şeyi hemen anlama
3)Zihin açıklığı, istediği şeyleri çabuk anlamak, elde etmek
4)Dikkat
5)Teakkul