Ulûm-i Âliyye

Yüksek din bilgileri.
Ulûm-i âliyye bilgileri sekizdir.
1) Tefsîr ilmi
2) Usûl-i kelâm ilmi
3) Kelâm ilmi
4) Usûl-i hadîs ilmi
5) İlm-i hadîs
6) Usûl-i fıkıh
7) Fıkıh ilmi
8) Tasavvuf ilmi.
Bu sekiz ilimden kelâm, fıkıh ve ahlâk bilgilerini lüzûmu kadar öğrenmek ve çoluk çocuğuna öğretmek, her müslümana farz-ı ayndır, mutlaka lâzımdır.