Bekkâr Rahîbî

Şam evliyâsından. İsmi Bekkâr olup, babasının ismi İmran'dır. Şam'ın Menzil-ül-Ketife denilen bölgesine yakın Rahîbe köyünde doğdu. Bu yüzden buraya nisbetle Rahîbî denildi. Doğum târihi belli değildir. Hayâtı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1656 (H.1067) senesinde Şam'da vefât etti. Türbet-ül-Gurâbâ diye bilinen Ferâdis kabristanına defnedildi.